GHIDUL

Proiectul de arhitectură constă în mai multe etape:

  • Discuții preliminare cu beneficiarul care urmăresc stabilirea unei soluții care să corespundă cerințelor sale;
  • Elaborarea proiectului de arhitectură care cuprinde o parte scrisă (memoriu tehnic) și o parte desenată (planșele corespunzătoare proiectului – planuri, secțiuni, fațade);
  • Elaborarea proiectului de instalații sanitare, electrice și termice;
  • Efectuarea unui studiu geotehnic de către un geolog sau geotehnist autorizat;
  • Ridicare topografică dacă terenul are o pantă >de 5 grade;
  • Depunerea dosarului pentru obținerea autorizației de construire de la Primăria locală, la care se anexează avize și alte documente necesare dupa caz;
  • Odată emisă Autorizația de Construcție, beneficiarul și executantul lucrării au obligația să respecte data limită înscrisă în autorizație.